Bộ video Ngữ pháp cơ bản – Mr. Hiep TOEIC

10803

Các bạn vui lòng xem video theo đúng thứ tự sắp xếp như bên dưới để bám sát chương trình trên lớp. Trong trường hợp chờ video load quá lâu các bạn có thể kích vào mũi tên ở góc trên bên phải để xem trong cửa sổ mới nhé!

Bài 1 – Từ loại

Bài 2 – Cấu trúc chủ ngữ

Bài 2A – Bài tập phân tích cấu trúc chủ ngữ

Bài 2B – Bài tập phân tích cấu trúc chủ ngữ

Bài 2C – Bài tập phân tích cấu trúc chủ ngữ

Bài 2D – Bài tập phân tích cấu trúc chủ ngữ

Bài 2E – Bài tập phân tích cấu trúc chủ ngữ

Bài 3 – Cấu trúc vị ngữ

Bài 3A – Bài tập phân tích cấu trúc vị ngữ

Bài 3B – Bài tập phân tích cấu trúc vị ngữ

Bài 3C – Bài tập phân tích cấu trúc vị ngữ

Bài 3D – Bài tập phân tích cấu trúc vị ngữ

Bài 3E – Bài tập phân tích cấu trúc vị ngữ

Bài 4 – Dấu hiệu nhận biết vị ngữ (trợ động từ)

Bài 4A – Bài tập trợ động từ

Bài 4B – Bài tập trợ động từ

Bài 1A – Bài tập từ loại

Bài 1B – Bài tập từ loại

Bài 1C – Bài tập từ loại

Bài 1D – Bài tập từ loại

Bài 1E – Bài tập từ loại

Bài 1F – Bài tập từ loại

Bài 1G – Bài tập từ loại

Bài 1H – Bài tập từ loại

Bài 5 – Các thì trong tiếng Anh

Bài 5A – Bài tập các thì trong tiếng Anh

Bài 5B – Bài tập các thì trong tiếng Anh

Bài 5C – Bài tập các thì trong tiếng Anh

Bài 5D – Bài tập các thì trong tiếng Anh

Bài 6.1 Liên từ – Giới từ phần 1

Bài 6.2 Liên từ – Giới từ phần 2

Bài 6A – Bài tập liên từ – giới từ

Bài 6B – Bài tập liên từ – giới từ

Bài 6C – Bài tập liên từ – giới từ

Bài 6D – Bài tập liên từ – giới từ

Bài 6E – Bài tập liên từ – giới từ

Bài 6F – Bài tập liên từ – giới từ

Bài 7 – Chủ động – Bị động

Bài 7A – Bài tập chủ động – bị động

Bài 7B – Bài tập chủ động – bị động

Bài 7C – Bài tập chủ động – bị động

Bài 7D – Bài tập chủ động – bị động

Bài 7E – Bài tập chủ động – bị động

Bài 7F – Bài tập chủ động – bị động

Bài 8 – Mệnh đề quan hệ

Bài 8A – Bài tập mệnh đề quan hệ

Bài 8B – Bài tập mệnh đề quan hệ

Bài 8C – Bài tập mệnh đề quan hệ

Bài 8D – Bài tập mệnh đề quan hệ

Bài 8E – Bài tập mệnh đề quan hệ

Bài 8F – Bài tập mệnh đề quan hệ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here